Asszertivitás

Az asszertív viselkedés olyan önérvényesítő magatartás, melynek során képes a személy kifejezni érzéseit, gondolatait, érvényesíteni jogait, ezáltal elérni céljait úgy, hogy eközben figyelembe veszi mások érzéseit, gondolatait, érdekeit és jogait.

A viselkedési stílusunkat az határozza meg, hogy az adott helyzetben mennyire fogadjuk el magunkat, illetve a másik felet. Ez alapján 4 féle viselkedési stílust különböztetünk meg:

 • asszertív
 • agresszív
 • passzív
 • manipulatív

Honnan ismerhető fel az asszertív viselkedési forma?:

 • következetes
 • céltudatos és határozott, meggyőző és jól kommunikál
 • tiszteletben tartja a másik véleményét
 • a célkitűzéseit nehézségek árán is véghez viszi

Az asszertivitás erősítése:

Számos lehetőség létezik arra, hogy tudatosan megváltoztassuk viselkedésünket. Az asszertivitás elsajátításához az alábbi területeken szükséges fejleszteni magunkon:

 • Pozitív önkép kialakítása
 • Non verbális asszertív viselkedési minták kialakítása
 • Asszertív jogok megismerése és gyakorlása
 • Saját egyedi igényeink, érzéseink, szükségleteink tudatosítása.
 • Konkrét célok meghatározása
 • Asszertív válaszok gyakorlása
 • Spontán asszertivitás gyakorlása
 • Megtanulni nemet mondani

Tanuljunk meg nemet mondani!

Az asszertivitás fontos eleme az, hogy tudjunk nemet mondani az olyan kérésekre, amelyeket nem akarunk teljesíteni. Nemet mondani annyit jelent, hogy határt szabunk az olyan kéréseknek, melyek ellentétesek a saját igényeinkkel, nézeteinkkel, vágyainkkal úgy, hogy közben nem érzünk bűntudatot.

Az asszertivitást megtanulva könnyebben megkaphatjuk, amit szeretnék és minimalizálhatjuk a párunkhoz, családunkhoz, barátainkhoz fűződő kapcsolatainkba jelentkező frusztrációt és neheztelést.
Továbbá segít abban, hogy növeljük az önbizalmunkat, határozottságunkat.

Küldjön üzenetet